שאלה
התיישנות ביטוח אבדן כושר עבודה:
חליתי במחלת ניוון שרירים לפני 4 שנים ונאלצתי לפרוש מעבודתי עקב מצבי הרפואי שאינו מאפשר לי לעבוד. רק לאחרונה פניתי לחברת הביטוח בתביעה לקבל פיצוי חודשי מכוח פוליסת אובדן כושר עבודה שיש לי. סוכן הביטוח הודיע לי כי לא ניתן לקבל פיצוי עקב התיישנות וזאת מאחר ולא הגשתי את התביעה בתוך 3 שנים. האם הוא צודק?

תשובה:
אכן בעיקרון  תביעה עפ"י פוליסה מתיישנת בתוך 3 שנים ועל כן יש להקפיד ולהגיש תביעה לבית משפט בתוך תקופה זו (רק תביעה לבית משפט עוצרת את מרוץ ההתיישנות ולא די בפנייה בכתב לחברת הביטוח).

יחד עם זאת, במקרה מעין זה נקבע ע"י בית המשפט כי עילת התביעה שלך היא עילה "המתחדשת" מדי חודש ועל כן ניתן לתבוע לגבי העבר למשך תקופה של 3 שנים עד ליום הגשת התביעה וכמובן שניתן לתבוע פיצוי בגין אובדן כושר עבודה מכאן ולהבא.

גם לגבי התקופה שהתיישנה, יש לבדוק את הנסיבות הספציפיות של המקרה, ולעיתים  ניתן להעלות טענות שונות ולפיכך כמובן, מומלץ להתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום.