שאלה -  תאונת בעבודה כתוצאה ממסור:

נפגעתי במהלך העבודה כשהפעלתי מסור מכני והיד שלי נחתכה באופן קשה.

הביטוח הלאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה ונקבעו לי 15% נכות לצמיתות, קיבלתי מענק חד פעמי. האם ניתן לקבל פיצוי נוסף מחברת הביטוח של המעביד?

תשובה:

עקרונית, קבלת תשלומים  מהמוסד לביטוח הלאומי אינה חוסמת את הדרך לתביעות נוספות. במקרה זה יש לבדוק את הנסיבות הספציפיות של המקרה.

ניתן למשל להפנות תביעה כנגד המעביד ו/או חברת הביטוח שביטחה אותו בפוליסת חבות מעבידים במקרה שהמעביד נהג ברשלנות או הפר חובה כלשהי שבחוק. יש לבדוק בהקשר זה בין היתר, האם המעביד עמד בכל  הוראות הבטיחות בעבודה, תקינות המסור, אמצעי המיגון וכד´. לעיתים במקרה שהמסור עצמו לא היה תקין או לא בטיחותי, ניתן להגיש גם  תביעה כנגד יצרן או יבואן המסור.  

בנוסף, כדאי לבדוק אם יש לך פוליסת תאונות אישיות המכסה נכות מתאונה או פוליסה המכסה מקרה של אובדן כושר עבודה ויתכן וניתן לקבל פיצוי נוסף גם מפוליסות אלה.