שאלה  - פגיעה מרכב שברח מהמקום:

הלכתי ברחוב, רכב פגע בי וברח מהמקום לפני שהספקתי לרשום את מספר הרישוי שלו. האם יש את מי לתבוע במקרה כזה?

תשובה:

מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, הוקם גוף בשם "קרנית- קרן סטטוטורית לפיצוי נפגעי תאונות דרכים", קרנית אחראית לפצות בין השאר הולכי רגל שנפגעו מרכב בלי ביטוח או רכב שנמלט מהמקום לפני שהנפגע מספיק לרשום את פרטי הרכב, הפיצוי שינתן לנפגע עפ"י עקרונות הפיצויים הרגילים שקבועים בחוק כפי שזכאי כל נפגע רגיל שנפגע בתאונת דרכים.