שאלה  - טריקת דלת של רכב על אצבע:

יצאתי מהרכב ובטעות דלת הרכב נטרקה על ידי ונגרמה לי חבלה באצבע. האם ניתן לתבוע את ביטוח החובה של הרכב?

תשובה:

חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,  מגדיר גם כניסה ויציאה לרכב כתאונת דרכים ועל כן ניתן לתבוע מחברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב בביטוח חובה פיצוי, הפיצוי יינתן דומה לפיצוי שניתן לכל נפגע בתאונת דרכים.