שאלה – תאונה לילד במהלך משחק כדורסל:

בני בן ה- 10 נפגע במהלך משחק כדורסל עם חבריו ליד הבית כתוצאה ממהמורה באספלט ושבר את היד,  האם הוא זכאי לפיצוי כלשהו?

תשובה:

ראשית, בעיקרון כל התלמידים במדינת ישראל מכוסים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים במשך 24 שעות ביממה,   הביטוח אינו מותנה בכך שהתאונה תתרחש בתחומי בית הספר ומעניק כיסוי לתלמידים גם לאחר לשעות הלימודים ו/או תאונות שמתרחשות שלא במסגרת בית הספר. באופן כללי, סכומי הפיצוי ניתנים כסכומים קבועים  על פי אחוזי הנכות, תקופת ההיעדרות מהלימודים, ימי אשפוז אם היו  וכדומה.

שנית, במקרה כזה יש לבדוק אם בנוסף ניתן לקבל פיצוי  בהתאם לפקודת הנזיקין, אם אכן היה  פגם או ליקוי בטיחותי כלשהו במגרש.

עקרונית בעל המקרקעין- עפ"י רוב הרשות המקומית, אחראים לתקינות ותחזוקה שוטפת של מתקני הספורט הציבוריים שבתחומם.

במקרה זה יש להוכיח רשלנות או עוולה אחרת של בעל המקרקעין (למשל שלא דאג לתקן את המהמורה במדרכה או מגרש), ופיצוי ניתן בהתאם לנזק שנגרם (לעיתים ניתן לקבל פיצוי אפילו אם לא נותרה נכות צמיתה).