שאלה
שיתוק מוחין כתוצאה מלידה:

בננו סובל משיתוק מוחין (CP). הלידה נמשכה שעות ארוכות, המיילדות התחלפו כמה פעמים, רופא כמעט לא הגיע לחדר לידה ואנו חושדים שיש קשר בין הדברים וכי הצוות הרפואי התרשל בטיפול בנו. עוד אוסיף כי מיד לאחר הלידה נזקק התינוק להנשמה והיה בטיפול נמרץ במשך מספר ימים. כיצד ניתן לבדוק האם אכן הייתה רשלנות רפואית בלידה ומה העלויות הכרוכות בכך?

תשובה:

שיתוק מוחין אכן יכול להיגרם כתוצאה ממצוקה עוברית במהלך הלידה. על מנת לבחון עניין זה יש לאסוף את כל המסמכים הרפואיים ובעיקר את אלו המתייחסים למהלך הלידה. יש חשיבות עליונה לקבלת המוניטורים אשר יכולים ללמד בין השאר על דופק העובר טרם הלידה.

במקרים מסוימים של מצוקת עובר יש לחלצו באופן מהיר ככל הניתן בניתוח קיסרי ואם הצוות הרפואי לא נוהג כך או לא מבצע את הפעולות הדחופות הנדרשות, יתכן ויש בכך משום רשלנות רפואית. יש לזכור כי גם במקרה של רשלנות רפואית יש להוכיח את הקשר הסיבתי שבין הרשלנות לנזק שנגרם ולצורך זה יש לבדוק פרמטרים שונים היכולים לסייע להוכיח קשר זה ובין היתר הציון שניתן לעובר לאחר הלידה (אפגר), רמת החומציות בדם (PH), נזק נוירולוגי מיידי כגון פרכוסים בימים הסמוכים ללידה ועוד.

עלויות- העלויות הראשונות בד"כ אינן גבוהות וכוללות צילום כל התיקים הרפואיים (בגבולות מאות ₪ בדר"כ) ובדיקת התכנות  ראשונית של התיק ע"י רופא מומחה,  טרם קבלת חוות דעת רפואית פורמלית המוגשת לבית המשפט. עלות בדיקה כזו אינה קבועה והיא יכולה לנוע בד"כ מעלות מינימלית עד  ל- 2,500 ₪ לכל היותר.

במידה ובסיום הבדיקה והרופא שאיתו מתייעצים, מחווה את דעתו שהיתה רשלנות ושיש קשר סיבתי בין הרשלנות לנזק , בד"כ כדאי להגיש תביעה ואזי עלות חוות הדעת הפורמלית משתנה מתיק לתיק ובין מומחה למומחה.